ελετε να κρινετε, να κατακρίνετε, να καυτηριάσετε ή απλά να σχολιάσετε τα κακώς κείμενα της θρησκείας και της πολιτικης;

ελετε να πειτε την άποψή σας;

-'Εχετε να μας προτείνετε μια πρωτότυπη είδηση;

Στείλτε ότι θέλετε να δημοσιεύσετε στο radiobacter@gmail.com

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Κάιν και Συκιά … Πατήρ & Υιός

Αν κοιτάξουμε στην Πάλαια Διαθήκη όπου περιγράφονται οι πράξεις του θεού (πατερά) και στην καινή διαθήκη όπου περιγράφονται οι πράξεις του θεού (υιού) υπάρχουν δύο συμβάντα όπου και οι δύο δείχνουν την ίδια αλλοπρόσαλλη - παράδοξη συμπεριφορά.
Απαιτούν , να συμβούν πράγματα τα οποία είναι αδύνατον να συμβούν, και όταν δεν συμβαίνουν οργίζονται. Η μονή διάφορα έγκειται στο γεγονός ότι ο πατέρας επιπλητει απλά (αν και τελικά οδηγεί τον Κάιν στο φόνο του αδερφου του), ενώ ο Υιός τιμωρεί τον ακουσίως υπαίτιο, που στη συγκεκριμένη περιπτώσει είναι δέντρο.
Ας πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα..,
Ο θεός της παλαιάς διαθήκης δυσανασχετεί με τον Κάιν που του προσέφερε θυσία από τους καρπούς της Γής, ενώ ο αδερφός του Άβελ του θυσιασε αρνιά , από τα πιο ευτραφή μάλιστα… Το παράλογο στην υπόθεση είναι ότι ο θεός θυμώνει παρ όλο που ξέρει ότι ο Κάιν είναι μόνο γεωργός (εργάτης γης) άρα δεν θα μπορούσε να του προσφέρει αρνιά…
Για του λόγου το Αληθές ορίστε το πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς διαθήκης:
Γένεσις, κεφάλαιο 4
…… β' καὶ προσέθηκε τεκεῖν τὸ ἀδελφὸν αὐτοῦ, τὸν Ἄβελ. καὶ ἐγένετο Ἄβελ ποιμὴν προβάτων, Κάϊν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν. γ' καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας ἤνεγκε Κάϊν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ Κυρίῳ, δ' καὶ Ἄβελ ἤνεγκε καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν. καὶ ἐπεῖδεν ὁ Θεὸς ἐπί Ἄβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ, ε' ἐπὶ δὲ Κάϊν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχε. καὶ ἐλυπήθη Κάϊν λίαν, καὶ συνέπεσε τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. ϛ' καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Κάϊν• ἵνα τί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἵνα τί συνέπεσε τὸ πρόσωπόν σου; ζ' οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; ἡσύχασον• πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ…..

Ο Υιός τώρα , ως άνθρωπος πεινάει, βλέπει μια συκιά και πηγαίνει να βρει κάνα σύκο παρ΄ όλο που δεν είναι ο καιρός τους (ωραίος θεός). Κι ενώ όλοι θα περιμέναμε με θαυματουργό τρόπο η συκιά να γεμίσει ώριμα σύκα δεν συμβαίνει τίποτα το θαυματουργό (προς το παρόν). Ο Ιησούς πηγαίνει κοντά και η συκιά δεν έχει σύκα!!! Τότε ο θεός υιός «τα παίρνει στο κράνος» όπως λέγαμε και στο στρατό, καταριέται τη συκιά που ως εκ θαύματος ξεραίνεται (την επομένη).
Ας το επιβεβαιώσουμε και αυτό:
Κατά Μάρκον, κεφ 11
…..13 καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ• καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα• οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων. 14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ• Μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ…. ….20 Καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ• Ραββί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς• ἔχετε πίστιν Θεοῦ…..
Ο καθένας τώρα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του….
Εγώ από την πλευρά μου που συμπεραίνω είναι ότι Αυτοί που έγραψαν αυτά τα κείμενα, που δεν είναι θεόπνευστα αλλά αποκυήματα φαντασίας αγράμματων ανθρώπων (αυτά τα «και» του Μάρκου ούτε παιδάκι του νηπιαγωγείου δεν τα χρησιμοποίει με τέτοια τη συχνότητα) κρίνουν με τα δικά τους παράλογα (Εβραϊκά) μέτρα… Το παράδοξο είναι ότι ενώ τα δύο κείμενα έχουν διαφορά αιώνων δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη στην νοοτροπία και στη λογική των δύο κειμένων.

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Ελληνοχριστιανικός Ναός: «Πρωτοτυπία ή αντιγραφή;».


Διαβάζοντας όπως κάθε φορά τις ενδιαφέρουσες αναρτήσεις του κου Σταύρου Βασδέκη στο http://www.athriskos.gr/ , είδα την ανάρτηση με τον τίτλο «Ελληνοχριστιανικός Ναός τύπου Φρανκενστάιν... ή... Ο θάνατός σου, η ζωή μου;»

Πραγματικά μόλις αντίκρισα την φωτογραφία αηδίασα…

Μετά την πρώτη αυτή αντίδραση (σοκ ), άρχισα να ερευνώ στο διαδίκτυο σχετικά με το τερατούργημα.. τερατούργημα όχι όσον αφορά την αισθητική του, αλλά όσον αφορά τον συνδυασμό .

Έψαξα στοιχειά για την κατασκευή αυτή…

Η θεμελίωσή του ναού έγινε το έτος 1969. χτίστηκε το 1972,ολοκληρώθηκε εξωτερικά το 1973. και τα εγκαίνια έγιναν το 1978, από τον τότε Μητροπολίτη Θεόκλητο το Β΄ Φιλιππαίο.

Αν λάβουμε υπόψη την περίοδο κατασκευής του εκτρώματος, αρχίζουν να δικαιολογούνται μερικά πράγματα. Η Εκκλησία αυτή αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο το πολίτικο σκηνικό της εποχής.

Σύμφωνα με το site arcadia .ceid Η εκκλησία αποτελεί ιδιοκτησία του Μαντινειακού Συνδέσμου και βρίσκεται μέσα στην αρχαία πόλη???

Να και το site του εν λόγω συνδέσμου με το διακριτικό τίτλο "Ή Αρχαία Μαντινεία" Στην αρχικήσελίδα γραφει τα παρακάτω:

Ο Μαντινειακός Σύνδεσμος εν Τριπόλει " Η αρχαία Μαντινεία" ιδρύθηκε με σκοπό να είναι αρωγός στη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την αξιοποίηση του χώρου της Αρχαίας Μαντινείας και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και των κατοίκων της περιοχής.
Έχει αναμορφώσει το χώρο της Αρχαίας Μαντινείας με την ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής, του Τουριστικού Περιπτέρου και της αξιοποίησης του χώρου, με αποτέλεσμα η Αρχαία Μαντινεία να είναι πόλος έλξης αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών (Χάρτης Δ5).

Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής διατίθεται για τέλεση των Ιερών μυστηρίων γάμου και βαπτίσεως. Για κλείσιμο ημερομηνίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

(και βαιβαια πρώτη φωτογραφία ,η Εκκλησία , κατα τα άλλα ,για τον αρχαιολογικό χωρο νοιαστικαν ή για την κονόμα;)

Στο /www.arcadiaportal.gr βρισκουμε πληροφορίες για την κατασκευή της από μια συνέντευξη του «εμπνευστή» , αρχιτέκτονα Κώστα Παπαθεοδώρου, που έψαχνε νυχθημερών «μέσα στα μπάζα» τα απαραίτητα υλικά.

(Να υποθεσουμε ότι τα μπαζα ήταν ακριβως δίπλα?)

Στη συνέντευξή του μεταξύ άλλων λέει:

…Αποφοίτησα, από το Γυμνάσιο, πήγα στη Βιέννη, μετά στο Βερολίνο για να σπουδάσω Αρχιτεκτονική. Στρατεύθηκα στην Ελλάδα. Γύρισα στο Άαχεν, και συνέχισα τις σπουδές μου με φιλέλληνες Καθηγητές αλλά και εξαίρετους Αρχιτέκτονες που ήθελαν την Αρχιτεκτονική ν' ανεβαίνει, προς τα επάνω, προς τα θεία και ανώτερα πράγματα. Αυτό μ' επηρέασε πολύ όπως και ο Γερμανικός πολιτισμός ο οποίος κατάγεται από τον Ελληνικό. Γι' αυτό πέτυχε η Γερμανία διότι πήρε ό,τι καλύτερο από την Ελλάδα. Αυτός είναι και ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός δηλ. το χριστιανικό πνεύμα είναι συνέχεια του αρχαίου ελληνικού. Εγώ, σ' αυτά βασίστηκα δηλ. στο σεβασμό της αρχαιότητας και συνέχισα να σέβομαι και τη συνέχεια των αρχαίων που είναι ο χριστιανικός πολιτισμός. Τα ένωσα αυτά τα δυο και εκεί, μερικοί με παρεξήγησαν, ως ειδωλολάτρη·….. ..

……..Η Αγία Φωτεινή είναι μία σύζευξη της Αρχαίας Ελλάδας με το Χριστιανικό Πνεύμα κι ενδυνάμωση του χριστιανικού πνεύματος από τ' αρχαία μας έργα και, αντιστρόφως, καταξίωση της Αρχαιότητας με τη βοήθεια του Χριστού……..

Τι να σχολιάσει κανείς;….. όσοι όμως έχουν γερό στομάχι , ας «κλικάρουν» στον παρακάτω σύνδεσμο του arcadiaportal.gr

Στο http://photorama.ning.com/forum/topics/henas-idihotropos-nahos-aghia διαβάζουμε την παρακάτω κριτική :

…..Η εκκλησία ξεχωρίζει για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική της που είναι κράμα διάφορων ρυθμών, από την παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική μέχρι την βυζαντινή αρχιτεκτονική, όπως και τον αγιογραφικό της διάκοσμο που παραπέμπει στην κλασική αρχαιότητα. Ο περίβολος του ναού διακοσμείται από κατασκευές αρχαιοελληνικής έμπνευσης και μνημειακού χαρακτήρα. Η διάθεση του αρχιτέκτονα είναι εμφανώς να συγκεράσει παραδοσιακές ελληνικές επιδράσεις με την αρχαία ελληνική αισθητική, προτείνοντας μια γέφυρα-συνέχεια μεταξύ του παλιού- της κλασικής εποχής που εδώ εκπροσωπείται από την αρχαία Μαντινεία - και του νέου, δηλαδή της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής παράδοσης….. (μα καλά όλα αυτά, πως τα διακρίνει ο αρθογραφος;)

Σήμερα στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής γίνονται γάμοι ή βαπτίσεις(είναι sic) και στο ειδυλλιακό τοπίο οι επισκέπτες μπορούν να χαρούν τη φύση…… (εγω νομιζα ότι υπαρχουν και αρχαιότητες εκεί)

Ενώ στο http://www.explorers.gr/show.php?action=m&id=38

…..τα μάτια μας δεν αντίκριζαν ένα Ναό, αλλά τουλάχιστον τρεις. Έναν που έμοιαζε αμυδρά με βυζαντινό ναό, έναν άλλο που είχε αιγυπτιακά στοιχεία και έναν τρίτο με αρχαιοελληνικά…… ….Το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένος με τέτοιον τρόπο, ώστε να «παντρεύονται» με τρόπο αρμονικό βυζαντινά, αρχαιοελληνικά και αιγυπτιακά στοιχεία αρχιτεκτονικής…… (το άκρον άωτον της αρμονίας )

Στο ιντερνέτ βέβαια, υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες του οικοδομήματος για να ξέρουμε γιατί μιλάμε … Ορίστε μερικές…Πριν την είσοδο στο ναό σε υποδέχεται το«ΧΑΙΡΕ ΠΕΝΘΩΝ», δηλ. όλη η φιλοσοφία του Χριστιανισμού …. Η αντιπάθεια για τη ζωή….. (http://freeinquiry.gr/)

Αυτό θεωρείται επιρροή από την αρχαία Ελληνική αρχιτεκτονική; Οι αρχαίοι έτσι κατασκεύαζαν τα κτίριά τους; με σπασμένα και ατάκτως ειρημένα μάρμαρα.;;;;

Αυτό δεν είναι αρχιτεκτονική, αλλά προσβολή του Ελληνικού πολιτισμού.

Το Ηρώον και το Φρέαρ του Ιακώβ….. Τι να πει κάνεις εδώ; Απλά ρωτώ ο αδαής: 1) Τι ρυθμού είναι οι κίονες; 2) Είχαν κίονες οι Εβραίοι, και μάλιστα στα πηγάδια τους;

Ας πάμε τώρα στο ζουμί…… από πού «εμπνεύστηκε» ο δημιουργός το μόρφωμα αυτό;

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι η όλη κατασκευή είναι αντίγραφο των πρωτοχριστιανικών και όχι μόνο Εκκλησιών.. Εκκλησιών κατασκευασμένων από τα «μπαζα» των αρχαίων Ελληνικών ναών ..

Ως αρχιτέκτων θα ήξερε ότι η αγιασοφία κατασκευάστηκε με «μπάζα» , Οι κίονες του τρούλου π.χ. προέρχονται από τον ναό της Αρτέμιδος της Εφέσου. Και αυτό θεωρείται από τους θιασώτες του Ελληνοχριστιανισμού συγκέρασμα ελληνισμού και ιουδαιοχριστιανισμού

Στο site http://www.sakketosaggelos.gr/Article/413/

Ο εκδότης και Διευθυντής της εφημερίδας «Η Φωνή της Αλήθειας» Αγγελος Σακέτος γράφει με καμάρι:

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ!..

Πόσοι γνωρίζουν, αλήθεια, ότι η μεγαλύτερη απόδειξις της συνεκτικότητος και συνεχείας του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού είναι το γεγονός ότι ο Ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνον κτίσθηκε από ελληνικά χέρια (Ανθέμιος και Ισίδωρος) αλλά πως ο ίδιος ο ναός που έκτισε ο Ιουστινιανός, εν πολλοίς οικοδομήθηκε με υλικά αρχαίων ελληνικών ναών για να αποτελέσει όχι μόνον τον Παρθενώνα του Χριστιανισμού, αλλά και το αιώνιον σύμβολον της Ελληνοχριστιανικής Συνειδήσεως;(να ξεράσω τώρα ή σε λίγο;)

Επίσης ο δημιουργός σίγουρα έχει κάνει μια βόλτα στις Εκκλησίες της Αθήνας που βρίθει «μπαζών»…

Ο Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης στο λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου) απέναντι από την Ακρόπολη

Η Μεταμό-ρφωση του Σωτήρος ακριβώς κάτω από τον Παρθενώνα. Όλη η περιοχή κάτω και γύρω από την Ακρόπολη είναι γεμάτη χριστιανικούς ναούς κτισμένους με αρχαία υλικά.

Μεταμόρφωση του Σωτήρος (Κοττάκη) στην Πλάκα.

Μονή πεντέλης


Ο Παρθενώνας - Παναγιά Αθηνιώτισσα κατά τον 11ο αιώνα μ.ν.χ.
[Σχέδιο Μανόλη Κορρέ (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο)]

Η Κοίμησις της Θεοτόκου Παντάνασσας στο Μοναστηράκι

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε τελικά δεν πρόσκειται για μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική σύλληψη ούτε για κάποιο συγκέρασμα ελληνισμού και χριστιανισμού αλλά μια απομίμηση του «αυθεντικού τρόπου κατασκευής» των χριστιανικών εκκλησιών..

Στα χνάρια των «αγίων υμών» λοιπόν ……

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

ΟΙ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ......... ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ!!!!!!!!!

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ποιμένες της Εκκλησίας , είτε είναι δάσκαλοι, είτε παπαδάσκαλοι είτε παπάδες σκέτοι, δεν λένε ποτέ την αλήθεια στο ποίμνιο.
Ας πάρουμε λοιπόν τις περιβόητες και Θεϊκές 10 εντολές; Αν κι εμένα για ανθρωπινες μου μοιάζουν. Νομίζω ότι τις ξέρω απ έξω , τόσες φορές που τις είχα επαναλάβει στο δημοτικό.... Απ έξω κι ανακατωτά …χμ!! μάλλον μόνο ανακατωτά.
Ας τις ξαναβάλω σε τάξη λοιπόν… Έτσι για να περάσει η ώρα..
Ας ξεκινήσω με μια αναζήτηση στο google…
Πολλά τα αποτελέσματα και επιλέγω το www.orthodoxwiki.gr

Καλωσήλθατε στο Ορθόδοξο βίκι,
την εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχομένου, με κέντρο πληροφοριών τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.(623 άρθρα μέχρι τώρα)
Οι εκδότες του Ορθόδοξου Wiki, έχουν ως ουράνιο προστάτη τους και καθοδηγητή τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, αναζητώντας τη γνώση και τη λατρεία της Aγίας Τριάδας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσω αυτών των σελίδων.
http://el.orthodoxwiki.org/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

.....Δέκα Εντολές ή αλλιώς Δεκάλογος, ονομάζεται το σύνολο των προσταγμάτων που παρέδωσε ο Θεός στο Μωυσή, στο όρος Σινά, κατά τον τρίτο μήνα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο.
Δεν μου φαίνονται τόσο επίσημοι , αλλά καλά τα λένε, έχουν και μετάφραση.. την οποία δεν θα «αρπακολήσω (copy- paste)
Οι εντολές αυτές είναι (Έξ. 20,2-17):
1. "Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου. Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού".
2. "Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα. Ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς".
3. "Ου λήψει το όνομα Κυρίου τού Θεού σου επί ματαίω ου γάρ μη καθαρίση Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματαίω".
4. "Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τή εβδόμη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου, ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον".
5. "Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα εύ σοι γένηται, και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γής της αγαθής, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι".
6. "Ου μοιχεύσεις".
7. "Ου κλέψεις".
8. "Ου φονεύσεις".
9. "Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή".
10. "Ουκ επιθυμήσεις...όσα τώ πλησίον σου εστί"


Για να δούμε όμως τι λέει και κάποιο ποιο επίσημο site. Ας πόυμε το site του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας
www.koimhshvoulas.gr/content/view/243/56/lang,el/ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εξ οίκου δουλείας, ουκ έσονταί σοι Θεοί έτεροι πλην εμού.
2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.
3. Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.
4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.
5. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης της αγαθής ης κύριος ο θεός σου δίδωσιν σοι
6. Ου φονεύσεις.
7. Ου μοιχεύσεις.
8. Ου κλέψεις.
9. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.
10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω πλησίον σου εστί, ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον παίδα αυτού, ούτε την παιδίσκην αυτού, ούτε του βοός αυτού, ουτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτήνους αυτού, ούτε όσα τω πλησίον σου εστίν.
(Έξοδος 20, 2-17)

Ωπ τι βλέπω; Διαφορές στο αρχαίο κείμενο; Αυτές του Ορθόδοξου βίκι, μου θυμίζουν αυτές του δημοτικού.. τι έγινε; μισες μας τις μάθαιναν; Γιατί αυτές οι διάφορες;
Δεν πάμε βικηθήκη καλύτερα; Εκεί υπάρχει ολόκληρη η αγία γραφή και στα ελληνικά (αρχαία) και στα aγγλικά….


Κεφάλαιον Κ'
1 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων•
2 ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. 3 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ
. 4 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 5 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς• ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με 6 καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου.
7 οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ• οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.
8 μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. 9 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου• 10 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου• οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. 11 ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ• διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
12 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.
13 οὐ μοιχεύσεις.
14 οὐ κλέψεις.
15 οὐ φονεύσεις.
16 οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
17 οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί.

Μπίνγκο!!!!!! Να οι 10 εντολές. Ολόκληρες!!! Βρε παιδί μου πολλά λένε , περισσότερα κι από αυτά που αναφέρονται στο site Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας..
Κύριοι της Εκκλησίας δεν μας τα λέτε καλά ή μαλλον "ολόκληρα". Γιατί δεν αναγράφετε τις εντολές αυτούσιες; Για να μην μας κουράσετε; Δε νομίζω…
Παπάδες,….. άλλο πράγμα είναι το’ ἐξ οἴκου δουλείας» κι άλλο το «ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας».. το πρώτο θα μπορούσε έχει οικουμενικό και αλληγορικό χαρακτήρα , ενώ το δευτερο είναι κάτι συγκεκριμένο, Αναφέρετε σε ορισμένους ανθρώπους. Ο θεός μιλάει στους Εβραίους και τους υπενθυμίζει ποιος είναι τι έκανε γι’ αυτούς και τι απιτεί ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. Για να μην αναφερθώ στην 1η εντολή σύμφωνα με το Ορθόδοξο βίκι, που με τη καθοδήγηση του Άγίου Ιωάννη Δαμασκηνού , την κατέστησε ακόμα πιο «βολική» "Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου. Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού". Όσο λιγότερα τόσο καλύτερα.
Πάμε στη 2η. Η ίδια ιστορία πάλι… Το ζουμί το αποκρύπτουν.. Κρύβουν επιμελώς ότι ο θεός είναι ζηλωτής (a jealous God =ζηλιάρης θεός, κατά το αγγλικό κείμενο) και ότι για την αμαρτία (της αμφισβήτησης του θεού ) των γονέων τιμωρεί τα παιδιά, ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά..
Επίσης αυτά τα νερά που είναι κάτω από τη γή που κολάνε; Τι δημιουργός είναι αυτός που λέει ότι η γή έχει από κάτω νερά; Δε γνωρίζει τι έφτιαξε;
Εντολή 3η .. κουτσουρεμένη κι αυτή από την ΙΜ. … την απειλή του θεού , την κάνει γαργάρα.. (οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ)
Εντολή 4η μισή της μισής… Προφανώς αυτά που αναφέρει τα θεωρούν περιττά. Περιτά; ή….. «καλό είναι» να μην ακουγεται αυτό που λέει … «ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου»; Ο δούλος σου και η δούλη σου δηλαδή;
Εντολή 5η , βολευει όπως είναι
Εντολές 6η, 7η, 8η, αντε και 9η, τι να κόψεις;….
Εντολή 10η κι εδώ δεν κόβουμε τίποτα, αφού «ο παίδας και η παιδίσκη» δεν έχουν μπροστά το «ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου» όπως η 4η εντολή σαν μέτρο συγκρισης και σου λέει θα νομίσουν τα πρόβατα (το ποίμνιο) ότι πρόκειται για γιο και κόρη…
Μετάφραση των (ολόκληρων) εντολών υπάρχει στο
http://www.gotquestions.org/Greek/Greek-ten-commandments.html
Δεν ξέρω τι ρόλο βαράνε αλλά τις έχουν ολόκληρε και μεταφρασμένες τις εντολές)
Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η Εκκλησία προσαρμόζει τα ιερά κείμενα κατά το δοκούν, ακόμα «διορθόνωντας» και τον θεό.
Έναν θεό που είναι ζηλωτής , που καταριέται , που μιλάει για δούλος και για νερά στα οποία επιπλέει η γή.
Ο Θεός των Εβραίων, είναι κακός, φθονερός, αιμοσταγής, μσιαλοδοξος,ματαιόδοξος, , αιμοχαρής, αυταρχικός..... Όσο κι αν προσπαθησετε δεν πρόκειτε να τον κάνετε θεό της αγάπης.

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Το έργο του Αστυνομικού ήταν ανέκαθεν δύσκολο, επίμοχθο και επικίνδυνο γι' αυτό και έχει ανάγκη από πνευματική και ηθική συμπαράσταση. Άλλωστε ο άνθρωπος που αγωνίζεται να επιβάλλει το νόμο και την τάξη στην κοινωνία, πρέπει ο ίδιος να γνωρίζει και να τηρεί τον αιώνιο νόμο του Θεού.
Αυτά Αναφέρονται στηνν Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας...
'Αξιο απορίας είναι, όχι μονο ότι το κρατος έχει δημιουργήσει μια τέτοια υπηρεσία στους κόλπους της αστυνομίας, την οποία πρέπει να πληρωνουμε ως πολίτες, το Προσωπικό της αστυνομίας αναγκάζεται να την ανέχεται, πιστεύει δεν πιστεύει, αλλά και η παρότρυνση (επιβολή) προς το προσωπικό "να τηρεί τον νόμο του θεού". Όχι τίποτε άλλο, απλά ειχα την εντύπωση ότι οι αστυνομικοί είναι υπευθυνοι για την τήρηση των ανθρωπίνων νόμων, των νομων του κρατους....

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1814&Itemid=399&lang=

Τέλος για να μην ξεχνιόμαστε φίλοι αστυνομικοί ποιά ειναι Η θρησκεια που μας υποχρέωσαν να πιστευουμε, θα παραθεσω δύο χωρία της βίβλου , ενα από την παλιά Διαθήκη και ένα από την καινή για να επιβεβαιώσουμε την αγαπη των Εβραιο - Χριστιανών για την Ελλάδα και τους Έλληνες:
Ζαχαρίας κεφ.Θ'

....13 διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ρομφαίαν μαχητοῦ· 14 καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ. 15 Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς, καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον. (θα ξεσηκωσει τα τεκνα της Σιων εναντίων των τεκνων των Ελληνων.....)

Κατά Μάρκον κεφ. Ζ'

...26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν ῾Ελληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 27 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν... (Ο χριστός μας απολαελεί Κυνάρια δηλ. Σκυλάκια)

Το κατά Βενιζέλου "Ανάθεμα"

Στις 12 Δεκεμβρίου 1916

Με επικεφαλής την Ιερά Σύνοδο, οι διαδηλωτές κατευθύνονται στο Πεδίο του Άρεως για να αναθεματίσουν τον «σατανά» της πολιτικής ζωής του τόπου Ελευθέριο Βενιζέλο.

Ολο τον Δεκέμβρη του 1916 πέτρες μεταφέρονται στην Αθήνα και ρίχνονται στο Πεδίο του Αρεως, στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς όπου ο κάθε διαδηλωτής ρίχνει μία πέτρα και επαναλαμβάνει την κατάρα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Θεόκλητου:

«Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδαν, ανάθεμα έστω».


To ακριβες κείμενο του αναθέματος.....

"Ημείς οι υπογεγραμμένοι Μητροπολίται, εντολήν ελάβομεν παρά χιλιάδων εφέδρων και πολιτών να αναγνώσωμεν βαρύτατον αφορισμόν κατά του ενόχου ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου, του προδώσαντος το έθνος μας εις τους Αγγλογάλλους του, ατίμως συνεννοηθέντος μετ' αυτών ίνα στείλωσι την προχθεσινήν νόταν είς την Ελλάδα, μόνον και μόνον δια να πικρανθεί ο λατρευτός μας Βασιλεύς και εκβιασθή όπως καλέση επί την αρχήν τον ΠΟΥΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΝ ΤΡΑΓΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ, τον ηθικόν αυτουργόν της πυρπολήσεως του Τατοΐου , τον ηθικόν αυτουργόν των βασάνων ας υπέστησαν οι ανδραγαθήσαντες αξιωματικοί μας εις χείρας του ανάνδρου Σαράιγ.

Κατ' αυτού όθεν του ΠΡΟΔΟΤΟΥ Βενιζέλου ανεγνώσαμεν αφορισμόν όπως ενσκήψωσι:

ΤΑ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΩΒ !

ΤΟ ΚΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΝΑ !

Η ΛΕΠΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ !

Ο ΜΑΡΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ !

ΤΟ ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΡΡΑΓΟΥΝΤΩΝ !

ΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑΡΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ .

ΤΑΣ ΙΔΙΑΣ ΑΡΑΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΣΩΝΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ' ΕΚΕΙΝΩΝ , ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΔΩΣΕΙ ΛΕΥΚΗΝ ΨΗΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩΜΕΝ , ΟΠΩΣ ΜΑΡΑΘΩΣΙΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΚΑΙ ΚΩΦΑΘΩΣΙ ΤΑ ΩΤΑ .

ΓΕΝΟΙΤΟ .

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.

Ολόκληρο το κείμενο του άρθρου και άλλα «καλά» για το ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ Εδώ:http://papadologio.blogspot.com/search/label/1916

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ,ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ή καιΤΑ ΔΥΟ

Η ρήση της Ρόζας Λούξεμπουργκ , (Α)ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ή (Β)ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ, που έθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου, στις ευρωεκλογές, σαν Δίλημα στον Ελληνικό, πήρε σαρκα και οστά..
Η σωστή απάντηση έιναι τελικά το Β: Βαρβαρότητα ήταν η επιλογή του Γιωργάκη.

...../Ή μηπως... Και Σοσιαλισμός Και Βαρβαρότητα;

Το παιχνίδι έγινε άθλημα RUN & OUT


Φιλάθλους και χορηγούς απέκτησε μέσα σε ένα χρόνο το RUN & OUT

Ξεκίνησε πέρυσι σαν ένα ενδοσχολικό παιχνίδι. Συνεχίζεται φέτος με περισσότερες συμμετοχές και βγαίνει από την αυλή του σχολείου, καθώς ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας στις 29 Μαίου.Ο λόγος για το RUN & OUT, ένα αθλητικό παιχνίδι που εμπνεύστηκε και υλοποίησε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Μιχάλης Μερτζιανίδης. Οι μαθητές το αγκάλιασαν, η διεύθυνση του σχολείου και οι συνάδελφοί του τον στήριξαν και φτάσαμε φέτος στη διοργάνωση πρωταθλήματος με δώδεκα ομάδες και σύνολο παιδιών 250 (τάξεις: Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ από τρία τμήματα η κάθε μία). Οι γονείς είναι συμπαραστάτες και οι φίλαθλοι που ενισχύουν τις προσπάθειες, ενώ η απήχηση είναι τέτοια που με το RUN & OUT αποφάσισε να ασχοληθεί εταιρεία sports marketing και βρήκε μάλιστα χορηγό για το αθλητικό υλικό, ενώ δημιουργήθηκε και τηλεοπτικό σποτ.Όλα αυτά ήταν αρκετά για να μας οδηγήσουν μέχρι την αυλή του 10ου Δημοτικού Σχολείου στους Αμπελόκηπους, όπου συναντήσαμε τον Μιχάλη Μερτζιανίδη και είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα μεταξύ μαθητών της Γ’ Τάξης. Μέσα σε λίγα λεπτά κατανοήσαμε τους κανόνες και παραμείναμε για να μοιραστούμε τη χαρά των παιδιών.Το RUN & OUT δανείζεται στοιχεία από τα περισσότερα ομαδικά αθλήματα, αλλά δε μοιάζει με κανένα απ’ αυτά. Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς το μόνο που χρειάζεται ουσιαστικά είναι μισό γήπεδο μπάσκετ και μία μπάλα. Στην αρχική του μορφή παίζεται στην αυλή του σχολείου, αλλά θα μπορούσε άνετα να γίνει σε κάθε τύπο εδάφους (χορτάρι, ταρτάν, παρκέ, άμμο κ.λ.π.) και σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο.Οι δύο ομάδες κατεβάζουν αρχικά 12 παίκτες στο γήπεδο. Η κάθε μία παίζει μία φορά άμυνα και μία επίθεση και αυτό ολοκληρώνει ένα game (σύνολο παιχνιδιού, τρία games). Σκοπός των επιθετικών είναι να τρέξουν όλη την απόσταση από τη μία γωνία του γηπέδου στην άλλη (σε τετράγωνο) για να κάνουν run, ενώ της άμυνας να τους «κάψει» και να τους βγάλει εκτός (out). Σε κάθε γωνία υπάρχουν βάσεις (σύνολο τέσσερις), που αποτελούν ασφάλεια για την επίθεση, ενώ η άμυνα προσπαθεί να κάψει τους επιθετικούς είτε ακουμπώντας την μπάλα σε βάση, την ώρα που οι επιθετικοί τρέχουν πάνω στις γραμμές, είτε χτυπώντας τους μ’ αυτήν. Η γενική ιδέα είναι αυτή, καθώς η ευρηματικότητα των μαθητών έχει προσθέσει από μόνη της διάφορες στρατηγικές και κόλπα, που το κάνουν ακόμα πιο θεαματικό.Ραντεβού στη Λιμνοπούλα στις 29 Μαϊου και ποιος ξέρει… Ίσως κάποια μέρα δούμε το RUN & OUT να αποτελεί ένα άθλημα με επίσημες διοργανώσεις που θα παίζεται σε όλη την Ελλάδα. Και γιατί όχι και στο εξωτερικό.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αναρτήθηκε από epirusgate.blogspot.com στις 12:05 π.μ.

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ«Όσοι λατρεύουν τ΄ άψυχα γιά θεούς... δεν διαφέρουν από κάποιον, που πιάνει κουβέντα με τα ντουβάρια».

Ηράκλειτος


Η συνέχεια Εδώ: http://www.freeinquiry.gr/prod.php?id=11

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Περί Αδάμ , Εύας και..... Λίλιθ

Οι περισσότεροι εκ των Ελλήνων ορθοδόξων είναι σίγουρο ότι δεν έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή… Ποιος κάθετε άλλωστε να διαβάσει αυτό το αρχαίο κείμενο, αφού στο σχολείο όλοι πήγαμε κι εκεί υπάρχουν δάσκαλοι που μας μαθαίνουν αυτά που πρέπει.Μάθαμε έτσι (δια των δασκάλων) για τον απλοϊκό και θαυματουργό τρόπο που ο θεός γεμάτος Σοφία έφτιαξε τον κόσμο, τον άνθρωπο, τη γυναίκα. Οι Ποιμένες μας ειτε είναι δάσκαλοι ή Ιερωμένοι έχουν διαβάσει για λογαριασμό μας αυτά το θεόπνευστα γραπτά και εν περιλήψη μπορουν να μας μεταδώσουν τις γνώσεις τους… ..

Επίσης μαθαμε για το γεγονός ότι οι Ισραηλίτες πολεμούσαν συνεχεια με κάποιους Φιλισταίους και πάντα νικουσαν. Εμεις τότε γεμιζαμε χαρά και ικανοποίηση. Πολύ λογικο να νιώθουμε έτσι , αφού όλοι θελουν να ειναι με τους "καλους" έστω κι αν σκοτώνουν. Βεβαια δεν μας ειπαν ποτέ, ότι αυτοί οι Φιλισταίοι ήταν στην παραγματικότητα οι Κρητικοί. Και γιατί να μας το πουν; Αυτό που ενδιαφερει είναι ο περιουσιος λαός που με τη βοήθεια του θεού νικάει, δεν εχει σημασία ποιόν (ακριβώς) νικάει.

Αν όμως έχουμε λίγη όρεξη και απλή γνωση αρχαίων, γιατί να μην διαβάσουμε και μόνοι μας λίγο από την αγία και θεόπνευστη γραφή;

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν…

Από το πρωτο κεφ στίχοι 16.17.18 της γένεσεως διαβάζουμε

καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.

Δηλ. ο Θεός είπε, « να φτιαξουμε τον άνθρωπο κατά δικιά μας εικόνα ….. και μπλα μπλα μπλά» και τον εποίησε κατ’ εικονα θεού , αρσενικό και θηλυκό τους εποίησε (??????) και ειπε να αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε να γεμίσετε την κατακυριεύσετε την γην και (πάλι) …μπλα μπλα μπλα…

Συμπεραίνουμε τελικά ο θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, με την βοήθεια κάποιων (?????) που έχουν την ίδια εικόνα με αυτόν; ( και μην μου πει κανείς με τους αγγέλους γιατί νομίζω ότι αυτοί είναι ασώματοι και έχουν φτερά)

Έφτιαξε τον άνθρωπο, αλλά έφτιαξε και άρσενικο και θήλυκο, έφτιαξε δηλ δύο (2) ανθρώπους, που τους ευλόγησε να κυριεύσουν την γη . Είναι μεν λίγο αντιοικολογική η όλη φιλοσοφία, αλλά θεός είναι, κάτι θα ξέρει παραπάνω… (Να το τονίσουμε αυτό, γιατί πολύ μας έχουν ζαλίσει με την αειφορία, την πρασινη ανάπτυξη κλπ).

Το κυριότεριο όμως είναι ότι αυτά που κατηγορούν τον καλό θεούλη ότι δήθεν είναι μισογύνης δεν ισχύουν… Που είναι αυτά που μάθαμε στο σχολέιο? Που είναι το πλευρό του Αδάμ, από το οποίο φτιαχτηκε η Ευα.? Τιποτα από όλα αυτά..

Γυναίκες να η εκδικησή σας… δεν μπορει να σας πει κανενας τιποτα.. Είστε ισες μεταξύ ισων..

Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε την ανάγνωση της Γένεσης…

…..καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη. (στίχος 21)

Όλα καλά λοιπόν.. σαν καλος μαστορας ο θεός τα κοιταξε «και ιδού καλά λίαν»!!!!!

Γενεσις, Κεφάλαιο δευτερο

Ο θεος τα εκανε αυτά την έκτη μερα και την εβδόμη κατέπαυσε και μπλα μπλα μπλα….

…. καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. (στιχος 6)

Ώπα!!!!! μονο τον Αδαμ έφτιαξε τελικά? Από χώμα. Αααα!!!!!!

καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βαιαὐτὸνγῇ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε. (στίχοι 16,17)

Ωπ- ααα !!! πληθυντικος είναι αυτός ή το έχασα εντελώς; Θα τρελαθώ. Που θα βρω μια μεταφραση «Εκκλησιαστική»;

Ναααα!!!! στο site http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/Pateres/Peri_Enanthropiseos.htm

της Μητροπολης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως καί Πολυκάστρου βρισκω τα εξής:

(ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ)

…………………..

Τοῦτο δὲ καὶ ἡ θεία γραφὴ προσημαίνει λέγουσα ἐκ προσώπου τοῦ


Αυτό το επισήμανε εκ των προτέρων και η Αγία Γραφή (στους πρωτοπλάστους),


Θεοῦ· "᾿Απὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ·


αναφέροντας τα λόγια του Θεού: «Έχετε άδεια να τρώτε από τους καρπούς


ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν οὐ φάγεσθε ἀπ᾿


κάθε δέντρου στον παράδεισο· δεν θα φάτε μόνον από το δέντρο της γνώσεως


αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγησθε, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε."


του καλού και του κακού· την ημέρα που θα φάτε απ’ αυτό, θα πεθάνετε».

Χμ! τελικά περισσότεροι του ενός είναι. Στον πληθυντικό μιλάει ο Θεός… και μάλιστα στους πρωτόπλαστους???? (έτσι διευκρινίζει το site της Μητροπολης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως καί Πολυκάστρου)

Συνεχίζουμε….

Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν..(στιχος 18)

Άντε πάλι! Πώς έμεινε μόνος ο Αδάμ, αφού έναν στίχο πριν έλεγε ο θεό να μην φάνεαπό το δέντρο της γνώσεις γιατι θα πεθάνουν; (?????)

Πάμε παρακάτω…

…καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ· τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. (στιχος 20).

Τι εγινε πάιδες? που είναι το θηλυκό? Ποιος είναι ο Βοηθός? Για να δουμε…

….. καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ. ' καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη…. (στιχοι 21-25)

Να τα μας….. ότι είπα πριν το ξελέω… Γυναίκες, είστε βοηθοί, υποδεέστερες. …και σας λεμε γυναίκες γιατί «… ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ἐλήφθη αὕτη» (μάθαμε και την ετυμολογία της λέξης «γυναίκα»)..

Αλλά πάλι… ….. κάτι δεν κολλάει….. Ο θεός στην αρχή έφτιαξε «θήλυ» , πότε εγινε «γυνή»; Που είναι ρε παιδιά «οι αυτοί» που θα πεθάνουν αν φανε από το δεντρο της γνωσης; Μπέρδεμα.. τα εχω χάσει τελείως. Είναι και στα αρχαία , είναι και ακαταλαβήστικο..

Εδώ ολόκληρη η Μητροπολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως καί Πολυκάστρου αναφέρει ότι ο θεός μιλάει στους πρωτόπλαστους , ενώ η Ευα ακόμη δεν έχει «κατασκευαστεί». (καστασκευαζεται λίγους στιχους παρακάτω)

Ρε παιδιά στο δεύτερο κεφάλαιο ο 18ος στίχος σαν να μην είναι 18ος….

Μήπως να το ψάξουμε καλύτερα; ……………………………………………………(ψάχνω τώρα)……

…..ΕΥΡΗΚΑ!!!!!!!!! «ΛΙΛΙΘ»

Από την Ελληνική Wikipedia διαβάζουμε ότι:

Η Λίλιθ είναι μυθικός θηλυκός Μεσοποτάμιος νυχτερινός δαίμονας που σχετίζεται με τον άνεμο και πιστεύεται ότι βλάπτει τα παιδιά. Στο Ταλμούδ και το Μιδράς, η Λίλιθ εμφανίζεται σαν νυχτερινός δαίμονας. Σύμφωνα με κάποια απόκρυφα κείμενα της καθολικής εκκλησίας η Λίλιθ ήταν η πρωτόπλαστη γυναίκα (και φτιαχτηκε οπως ο Αδάμ απο χωμα ,οποτε ηταν ιση του) και όχι η Εύα. Οταν ο Αδάμ προσπαθησε να την καθυποταξει, η Λίλιθ προφερε το ιεροτερο απο τα ονοματα του θεου και υψωθηκε στον ουρανο. Ο Αδαμ παραπονεθηκε στον θεο που της εδωσε την επιλογη ή να υποταχθει στον Αδαμ ειτε να φυγει απο τον Κήπο της Εδέμ και πολλα απο τα παιδια που θα κανει να πεθαινουν. Η Λιλιθ, για να μπορεσει να εχει ελευθερη βουληση διαλεξε να εγκαταλείψει τον Κηπο της Εδέμ. Επειτα τη φυγη της ο Αδάμ νιωθωντας μοναξια παρακαλεσε το θεο που του εδωσε μια γυναικα πιο υποτακτικη, την Εύα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B8

Βεβαια υπάρχουν και άλλες εκδοχες του μύθου … όπως ότι… ….. πήγε με τον διάβολο!!!!

Τέλος ανάγνωσης Αγίας Γραφής για σήμερα... Nα δω πότε θα ξανατολμήσω...

Radiobacter